Home

Carousel

Respectis maakt reservoir management systemen duurzaam.

Carousel

Ook externe kosten- en baten in analyses Respectis

Carousel

Business én maatschappelijke aspecten in rekenmodellen Respectis

Respectis Software Geophysics is een ICT-bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe duurzame, onafhankelijke Reservoir Management Systemen (RMS) voor de olie- en gassector.

Hiertoe heeft Respectis ten behoeve van de provincie Groningen als eerste een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om een eigen onafhankelijk rekensysteem voor RMS te bouwen met specifieke aandacht voor het managen van gasdruk in de ondergrond van Groningen.

Dit heeft onder andere geleid tot een webportal dat op postcode en huisnummer inzicht geeft in het totaal aan krachten die op een bouwwerk (huis, kantoor, viaduct, dijk e.d.) zijn uitgeoefend door alle aardbevingen in Groningen.

Op dit moment ontwikkelt Respectis dit rekenmodel verder tot een onafhankelijke RMS voor Groningen. Dit systeem is gereed in de tweede helft van 2017 waarna Respectis de ambitie heeft dit RMS te ontwikkelen tot een model dat wereldwijd toepasbaar wordt.

De missie van Respectis is het realiseren van rekenkundig onderbouwde duurzame oplossingen voor maatschappelijke discussies en discutabele businessmodellen via multi-purpose optimization. Respectis maakt het totaal aan maatschappelijke en business kosten en baten inzichtelijk.