Producten en diensten

Respectis Software Geophysics ontwikkelt nieuwe duurzame, onafhankelijke reservoir management systemen voor de olie- en gassector.

Het eerste project van Respectis is de ontwikkeling van een duurzaam onafhankelijk reservoir management systeem (RMS) voor de winning van aardgas in de ondergrond van Groningen. Ten behoeve van de provincie Groningen heeft Respectis een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden om een eigen onafhankelijk rekensysteem voor RMS bouwen met specifieke aandacht voor het managen van gasdruk in de ondergrond van Groningen.

Deze haalbaarheidsstudie heeft geleid tot de webportal ( www.aardbevingsmonitor.nl ) waarmee op basis van postcode en huisnummer elke stakeholder of geïnteresseerde een zeer gedetailleerd en exact beeld kan krijgen van het totaal aan krachten dat op een bouwwerk (huis, kantoor, viaduct, dijk e.d.) is uitgeoefend als gevolg van alle aardbevingen in Groningen.

Daarnaast bevat de startpagina van de portal een contourenkaart die voor alle 4-cijferige postcodes het totaal aan krachten weergeeft, zowel ingedeeld naar effect categorie in kleur – van niet merkbaar tot zwaar belastend – als naar exacte hoeveelheid megajoules (via klik met rechtermuis op specifieke 4-cijferige postcodegebied). Portal en kaart zijn momenteel in onderhoud.

Overzichtskaart van seismiciteit provincie Groningen:

Basiskaart Respectis Seismiciteit

(Portal en kaart zijn momenteel in onderhoud).

Respectis heeft de ambitie, nadat het onafhankelijke RMS voor Groningen is ontwikkeld, dit systeem te ontwikkelen tot een model dat wereldwijd toepasbaar wordt.

Respectis heeft in bredere zin de ambitie rekenkundig onderbouwde duurzame oplossingen te realiseren voor maatschappelijke discussies en discutabele businessmodellen via multi-purpose optimization. Respectis maakt het totaal aan maatschappelijke en business kosten en baten inzichtelijk.

Respectis heeft recent een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van alternatieven voor de noord-west 380 KV verbinding die het Groningse land zou doorsnijden vanaf de Eemshaven tot aan Vierverlaten bij Hoogkerk.

Respectis is geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het onderzoek naar de impact van een windpark in de Veenkoloniën.